РАЗШИРЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Разширение към ДГ № 134 „Любопитко“

Местоположение:
Район „Красно село“, кв. „Хиподрума“, ул. „Урвич“ № 14

Описание:
Разширена ДГ № 134 „Любопитко“ (бивша ЛДГ № 134 „Венелин Иванов“) с 2 градински групи и физкултурен салон.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на  нормативната уредба.


Разширение на ДГ № 51

Местоположение: 
Район „Илинден", ул. „Цар Симеон" № 271

Описание:
През 2016 г. е открит нов двуетажен корпус за 4 групи (2 градински, 1 яслена и 1 логопедична) към ДГ № 51 „Щурче“ (бивше ОДЗ № 51).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 51 са изградени 4 бр. нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 143 „Щурче”

Местоположение:
Район „Панчарево”, с. Бистрица, ул. „Тинтява” № 6

Описание:
През 2010 г. е открита нова детска градина към ДГ № 143 „Щурче” (бивша ЦДГ № 15)  за две градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора са изградени 2 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 66 „Елица”

Местоположение:
Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. „Риляник” № 12

Описание:
През 2009 г. е открит нов корпус към ДГ № 66 (бивша ЦДГ № 66) за две градински групи.
Детската градина  разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 66 са изградени 2 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 132 „Светлина”

Местоположение:
Район “Нови Искър“, ул. "Стара планина" № 1

Описание:
През 2010 г. е изграден нов модул към ДГ № 132 (бивша ЦДГ № 32) за една градинска група и физкултурен салон.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
Изградена е една детска площадка и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 61

Местоположение: 
Район „Слатина", ул. „Камчия" № 1

Описание:
През 2015 г. е открит нов двуетажен корпус за 4 групи (3 градински и 1 яслена) към ДГ № 61 „Шарено петле“ (бивше ОДЗ № 61).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 61 са реновирани 14 бр. детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 95 „Омайниче”

Местоположение:
Район "Люлин 10“, ул. „Тома Давидов” № 3

Описание:
През 2009 г. е открит нов модул към ДГ № 95 „Омайниче” за 2 градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 95 „Омайниче” са изградени 2 нови и са реновирани 4 детски площадки, мини футболно игрище и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 151 „Леда Милева“

Местоположение: 
Район  "Оборище",  ул. "Оборище" № 94 – 96

Описание:
През 2014 г. е открит нов корпус  към ДГ № 151 „Леда Милева” за 3 групи (2 яслени и 1 градинска).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 151 са изградени 5 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ 191 „Приказка без край“

Местоположение: 
Район "Оборище", ул. „Мадарски конник” № 7

Описание:
През 2012 г. е открито разширение за 2 групи към ДГ 191 „Приказка без край” (старо ОДЗ № 60).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 191 „Приказка без край“ са изградени 2 нови и са реновирани 4 детски площадки. Изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 2 „Звънче”

Местоположение:
Район „Триадица”, ул. „Златишки проход” № 57

Описание:
През 2014 г. е открито разширение към съществуващата сграда на ДГ № 2 „Звънче” за 2 групи (1 яслена и 1 градинска).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 2 „Звънче” са изградени 2 детски площадки.