Назад

ОИЦ – София в подкрепа на стартиращия бизнес

На 25.10.2017 г. (сряда) Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ София) ще отбележи Европейски ден на предприемача 2017 в Представителството на Европейската комисия в България (ул. „Г. С. Раковски“ 124).

В рамките на форума управителят на ОИЦ – София Анна Генчева ще представи по кои процедури, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), се предоставя подкрепа на стартиращия бизнес в България. 

На събитието са поканени студенти, млади предприемачи и всички заинтересовани от темата. През целия ден експерти на ОИЦ – София ще консултират участниците във форума по кои програми в рамките на ЕСИФ проектните им идеи могат да намерят финансиране.

Поради ограничения брой места е необходима предварителна регистрация на: oic.sofia@eufunds.bg.

ОИЦ – София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.