Обратно Личност на район Искър

5 април, 18:30 ч., концертна зала на Дом на културата "Искър"

ЛИЧНОСТ НА РАЙОН "ИСКЪР"
Творческа среща и връчване на приза "Личност на района" на поетесата Надежда Захариева
Съвместно с районна администрация "Искър"

Вход свободен