ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 14.11.2021 г.


Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент


УКАЗ № 245 от 14 септември 2021 г. на президента на Република България  за насрочване на изборите за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ., бр. 77 от 14.09.2021 г.)


Централна избирателна комисия

https://www.cik.bg/