Заглавие Дата на публикуване
Протокол от 22.08.2019 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейни, стопанисвани от общински училища 30.08.2019
Протокол № 2 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 30.08.2019
Протокол от 01.08.2019 г. с решения на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане на малки училища и малки детски градини 14.08.2019
Протокол с решения на Комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-180/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински детски градини 14.08.2019
Протокол с решения на Комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-179/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища 14.08.2019
Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2019 година 09.07.2019
Протокол № 1 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 28.06.2019
Отстранен технически проблем с Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата 13.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 03.05.2019
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини 03.05.2019