Заглавие Дата на публикуване
Анкета за проучване броя на родителите с прекратено трудово правоотношение вследствие на извънредното положение 15.04.2020
Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас 13.04.2020
Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата 07.04.2020
ВАЖНО! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! 02.04.2020
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища и детски градини 30.03.2020
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 30.03.2020
Заявления за прием на първокласници се приемат онлайн 19.03.2020
Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година 13.03.2020
Протокол № 2 от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-180/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за дофинансиране на отоплението на детските градини 06.11.2019
Протокол № 2 от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-179/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за дофинансиране на отоплението на училищата 06.11.2019