Заглавие Дата на публикуване
Протокол № 2 от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-179/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за дофинансиране на отоплението на училищата 06.11.2019
Протокол № 4 от заседание на 30.10.2019 г. на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 05.11.2019
Протокол № 3 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 18.10.2019
Протокол от 22.08.2019 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейни, стопанисвани от общински училища 30.08.2019
Протокол № 2 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 30.08.2019
Протокол от 01.08.2019 г. с решения на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане на малки училища и малки детски градини 14.08.2019
Протокол с решения на Комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-180/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински детски градини 14.08.2019
Протокол с решения на Комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-179/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища 14.08.2019
Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2019 година 09.07.2019
Протокол № 1 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 28.06.2019