Заглавие Дата на публикуване
Съобщение относно записването на класираните първокласници 22.05.2020
Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите 20.05.2020
Записване на децата след извършване на първо класиране 12.05.2020
От 14 май заявленията за кандидатстване в първи клас се приемат на място в училищата 08.05.2020
Уточнение относно прилагането на общ критерий "Работещ родител" за прием на деца в общински детски заведения 27.04.2020
Гранични прилежащи райони на училищата за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г. 27.04.2020
Съобщение във връзка с приема на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата 22.04.2020
Утвърдени правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения 21.04.2020
УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община 21.04.2020
Анкета за проучване броя на родителите с прекратено трудово правоотношение вследствие на извънредното положение 15.04.2020