Заглавие Дата на публикуване
Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година 13.03.2020
Протокол № 2 от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-180/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за дофинансиране на отоплението на детските градини 06.11.2019
Протокол № 2 от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-179/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за дофинансиране на отоплението на училищата 06.11.2019
Протокол № 4 от заседание на 30.10.2019 г. на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 05.11.2019
Протокол № 3 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 18.10.2019
Протокол от 22.08.2019 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейни, стопанисвани от общински училища 30.08.2019
Протокол № 2 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 30.08.2019
Протокол от 01.08.2019 г. с решения на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане на малки училища и малки детски градини 14.08.2019
Протокол с решения на Комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-180/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински детски градини 14.08.2019
Протокол с решения на Комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-179/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища 14.08.2019