Заглавие Дата на публикуване
Протокол № 1/28.05.2020 г. и Протокол № 2/04.06.2020 г. от заседания на комисията, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община 19.06.2020
Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование 11.06.2020
Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас 08.06.2020
Писмo до кметовете на райони относно информация за предоставени за ползване сгради на бивши детски градини и ясли 04.06.2020
Писмo до кметовете на райони за предоставяне на актуална информация за хода на изпълнение на предвидените за 2020 г. строително-монтажни работи в общинските училища и детски градини 04.06.2020
Съобщение относно записването на класираните първокласници 22.05.2020
Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите 20.05.2020
Записване на децата след извършване на първо класиране 12.05.2020
От 14 май заявленията за кандидатстване в първи клас се приемат на място в училищата 08.05.2020
Уточнение относно прилагането на общ критерий "Работещ родител" за прием на деца в общински детски заведения 27.04.2020