Заглавие Дата на публикуване
Утвърдени правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения 21.04.2020
УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община 21.04.2020
Анкета за проучване броя на родителите с прекратено трудово правоотношение вследствие на извънредното положение 15.04.2020
Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас 13.04.2020
Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата 07.04.2020
ВАЖНО! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! 02.04.2020
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища и детски градини 30.03.2020
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 30.03.2020
Заявления за прием на първокласници се приемат онлайн 19.03.2020
Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година 13.03.2020