Заглавие Дата на публикуване
Предоставяне на оригинални документи за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища 28.03.2019
Предоставяне на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини, подготвителните групи в общинските училища и в първи клас 28.03.2019
Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас 26.03.2019
Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2019 г. 19.03.2019
Протокол № 6 от 08.11.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 05.12.2018
Протокол от 23.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейните 06.11.2018
Протокол от 19.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за дофинансиране на отоплението на училищата и детските градини 06.11.2018
Информация за наличната свободна база в общинските училища за учебната 2018/2019 г. 29.10.2018
Протоколи № 4 и № 5 от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 22.10.2018
Възможности за подпомагане на учебния процес, за популяризирането на науката и стимулиране на любознателността към знанията на учениците чрез ТехноМеджикЛенд в "София Тех Парк" 13.09.2018