Заглавие Дата на публикуване
Заповед и Протокол от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 22.05.2018
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания 25.04.2018
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 25.04.2018
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища 25.04.2018
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини 25.04.2018
Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2018 г. 22.03.2018
Информация във връзка с проверки на ДГ № 164 "Зорница", район "Овча купел" 21.12.2017
Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини 24.07.2017
Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за издръжка и ремонти на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища 19.07.2017
Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и детска градина през 2017 г. 14.07.2017