Заглавие Дата на публикуване
Протокол от 23.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейните 06.11.2018
Протокол от 19.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за дофинансиране на отоплението на училищата и детските градини 06.11.2018
Информация за наличната свободна база в общинските училища за учебната 2018/2019 г. 29.10.2018
Протоколи № 4 и № 5 от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 22.10.2018
Възможности за подпомагане на учебния процес, за популяризирането на науката и стимулиране на любознателността към знанията на учениците чрез ТехноМеджикЛенд в "София Тех Парк" 13.09.2018
Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2018 г. 20.07.2018
Протоколи от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 17.07.2018
Становище на дирекция „Образование“ и дирекция „Здравеопазване“ на СО по сигнал от НИККИОС 10.07.2018
График за работа на общинските детски градини през летния период 31.05.2018
Писмо от зам.-кмета на Столична община доц. д-р Т. Чобанов, във връзка с приема на деца с хронични заболявания чрез ИСОДЗ 23.05.2018