Заглавие Дата на публикуване
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование 03.02.2021
Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 година 17.11.2020
Заповед на министъра на образованието и науката относно отсъствията в периода от 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г. на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на Столична община 13.11.2020
Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, свързано с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка 06.11.2020
Протокол № 2 от 20.10.2020 г. от заседание на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общинските училища 29.10.2020
МОН регламентира преминаването към обучение в електронна среда от разстояние 26.10.2020
Протокол № 1 от 25.09.2020 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински детски градини 01.10.2020
Протокол № 1 от 24.09.2020 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища 01.10.2020
Протокол № 1 от 16.09.2020 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общинските училища 01.10.2020
Протокол № 4 от 03.09.2020 г. от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 01.10.2020