Заглавие Дата на публикуване
Уточнение относно прилагането на общ критерий "Работещ родител" за прием на деца в общински детски заведения 27.04.2020
Съобщение във връзка с приема на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата 22.04.2020
Утвърдени правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения 21.04.2020
УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община 21.04.2020
Анкета за проучване броя на родителите с прекратено трудово правоотношение вследствие на извънредното положение 15.04.2020
Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас 13.04.2020
Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата 07.04.2020
ВАЖНО! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! 02.04.2020
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища и детски градини 30.03.2020
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 30.03.2020