Заглавие Дата на публикуване
Контакти за връзка при въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас 16.04.2021
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 12-30.04.2021 г. 13.04.2021
Съобщение до родителите на деца с ТЕЛК 03.04.2021
Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2021/2022 година 29.03.2021
Информация по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места 16.03.2021
Бюджети на общинските образователни институции за 2021 година – по училища и детски градини и дейности 10.03.2021
Заповед № СОА21-РД-09-317/23.02.2021 г. на кмета на Столична община относно утвърдени формули за разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции 10.03.2021
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 01-31.03.2021 г. 02.03.2021
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование 03.02.2021
Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 година 17.11.2020