Обратно Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

Във връзка с решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община кметът на СО утвърди:

1. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година;

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.