Назад

Протоколи от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

 

ПРОТОКОЛ № 2/07.06.2018 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА18-РД91-158/04.05.2018 г. на кмета на Столична община


ПРОТОКОЛ № 3/05.07.2018 г.
от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА18-РД91-158/04.05.2018 г. на кмета на Столична община