Назад

Протокол от 23.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейните

Протокол от 23.10.2018 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА18-РД91-191/31.05.2018 г. на кмета на Столична община за отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за подпомагане издръжката на басейните.