Назад

Протокол № 1 от 18.10.2021 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища на територията на Столична община


Протокол № 1 от 18.10.2021 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА21-РД91-349/08.10.2021 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища за предоставяне на допълнителни средства за отопление