Назад

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и малка детска градина през 2019 година

Столична община съобщава за утвърждаването на Правила за условията и реда за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и малка детска градина през 2019 година.

Правилата са изготвени в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09- 276/28.02.2019 г. на кмета на Столична община за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини през 2019 г. и Заповед № СОА19-РД91-122/02.04.2019 г. на кмета на Столична община за назначаването на работна група със задача да разработи Правила за условията и реда за предоставяне на средства от резерва по формулата за разпределение на средствата по бюджетите на общинските детски градини и училища за подпомагане на малки училища и малки детски градини.