Назад

Писмo до кметовете на райони относно информация за предоставени за ползване сгради на бивши детски градини и ясли

Писмо рег. № СОА20-ВК08-6839/03.06.2020 г. от  доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община до кметовете на райони относно информация за предоставените за ползване сгради на бивши детски градини и ясли