Назад

На вниманието на родителите на деца, кандидатстващи в детските градини

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно § 8 от Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община,  част от незаетите места, предвидени за деца с хронични заболявания и специални образователни потребности, се обявяват за свободни по общ ред за първо текущо класиране за съответната година.

За учебната 2021/2022 г. първото текущо класиране ще се проведе на 28.08.2021 г.