Заглавие Дата на публикуване
В сила от 15.09.2022 г. наименованието на 141. ОУ „Народни будители“ се променя на 141. ОУ „Стоян Омарчевски“ 02.08.2022
Протокол № 1/21.07.2022 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-297/12.07.2022 г. на кмета на Столична община 22.07.2022
Предстоящо обявяване на конкурс за длъжност „директор“ на общинска детска градина 31.05.2022
Утвърдени от кмета на Столична община Правила за условията и реда за предоставяне на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини за 2022 г. 20.05.2022
Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2022 г. 12.04.2022
Компенсация на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища на територията на Столична община, поради липса на свободни места 20.12.2021
Преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие 20.12.2021
Колективен трудов договор за образователните институции на Столична община (в сила от 01.01.2021 г.) и анексите към него 10.12.2021
Информация за налична свободна база в общинските училища за учебната 2021/2022 г. 11.11.2021
Протокол № 1 от 18.10.2021 г. от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища на територията на Столична община 29.10.2021