Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО и НИД на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 29.06.2011 г.

Вносител: Николай Стойнев - общински съветник

Доклад, Проект за решение