Заглавие Дата на публикуване
Заповед за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община 23.03.2020
Във връзка с превенция срещу разпространението на новия коронавирус (Covid-19) Туристическите информационни центрове на Столична община временно няма да приемат посетители 23.03.2020
Заповед на кмета на Столична община за недопускане граждани на територията на Природен парк „Витоша“ във връзка с въведеното извънредно положение по повод разпространението на COVID-19 22.03.2020
„Аварийна помощ и превенция“ пусна дрон с цел информиране на населението за мерките относно COVID-19 21.03.2020
МВР публикува Бланка декларация за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове 21.03.2020
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 20.03.2020
Заповеди на кмета на Столична община относно предприемане на мерки в специализираните институции за предоставяне на социални услуги 20.03.2020
Заповед за промени в разписания за основни линии №№ 63, 66, 103 и 122 от обществения транспорт на Столична община във връзка с разпространението на COVID-19 20.03.2020
Препоръки за организация на работата в таксиметовите компании и информация за нова функционалност Електронно подаване на заявления 19.03.2020
Писмо до кметовете на райони относно организация на дейността по повод обявеното извънредно положение и мерките срещу разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Столична община 19.03.2020