Заглавие Дата на публикуване
Заповед за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“, до 26.04.2020 г. 16.04.2020
Заповед за създаване на необходимата организация за предотвратяване струпването на хора в зоните, граничещи с територията на пазарите 16.04.2020
Заповед за внедряване на оптимизирани делнични разписания за автобусна линия № 54 във връзка с разпространението на COVID-19 13.04.2020
Заповед за промени в разписанията на „Метрополитен“ ЕАД за делнични дни за времето от 16:30 до 18:30 часа във връзка с разпространението на COVID-19 13.04.2020
Заповед № СОА20-РД09-1662/13.04.2020 г. за допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1649/09.04.2020 г. на кмета на Столична община за създаване на организация за кооперативните и фермерски пазари във връзка с ограничаване разпространението на Covid-19 13.04.2020
Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас 13.04.2020
Фандъкова: Целият ресурс на Столичната полиция ще контролира спазването на забраните за събиране в парковете 11.04.2020
Заповед за създаване на организация за кооперативните и фермерски пазари във връзка с ограничаване разпространението на Covid-19 10.04.2020
Заповед за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“ 10.04.2020
Заповед за въвеждане в експлоатация на оптимизирани празнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт във връзка с разпространението на СОVID-19 10.04.2020