Заглавие Дата на публикуване
Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас 13.04.2020
Фандъкова: Целият ресурс на Столичната полиция ще контролира спазването на забраните за събиране в парковете 11.04.2020
Заповед за създаване на организация за кооперативните и фермерски пазари във връзка с ограничаване разпространението на Covid-19 10.04.2020
Заповед за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“ 10.04.2020
Заповед за въвеждане в експлоатация на оптимизирани празнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт във връзка с разпространението на СОVID-19 10.04.2020
Заповед № СОА20-РД09-1648/09.04.2020 г. за изменение на Заповед СОА20-РД09-1615/07.04.2020 г. на кмета на Столична община за внедряване на оптимизирани делнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт 09.04.2020
Заповед за преустановяване експлоатацията на линия № 505 от обществения транспорт на Столична община 07.04.2020
Заповед за внедряване на оптимизирани делнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт 07.04.2020
Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници 07.04.2020
Заповед за изменение на Заповед СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изменена със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г. на кмета на Столична община 31.03.2020