Заглавие Дата на публикуване
Препоръчваме прегледите в ковид зоните в ДКЦ-та да се извършват с предварително записан час 16.11.2020
Заповед на министъра на образованието и науката относно отсъствията в периода от 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г. на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на Столична община 13.11.2020
Въвеждат се нови “зелени” коридори 13.11.2020
Въведеното дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап продължава до 27 ноември, включително 11.11.2020
Информация към 09.11.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 11.11.2020
Първите кабинети за диагностика на КОВИД-19 към ДКЦ отварят врати днес 11.11.2020
Заповед № СОА20-РД09-2900/09.11.2020 г. за допълване на Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. 09.11.2020
Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, свързано с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка 06.11.2020
Фандъкова: Въвеждаме две нови мерки и създаваме организация за включване на ДКЦ-а в прегледите при леки грипоподобни симптоми 06.11.2020
Днес се проведе заседание на Софийския оперативен щаб за ограничаване разпространяването на COVID-19 04.11.2020