Заглавие Дата на публикуване
Заповед за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. 13.05.2020
Заповед за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1544/24.03.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак 13.05.2020
От 14.05.2020 г. Бюрото за сватби при "Столичен дом за радостни обреди", ул. "Кракра" 2А, възстановява записването за обредни ритуали (на място, дата и час) 13.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Cтолична община 08.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1761/08.05.2020 г. за промени в разписанията на „Метрополитен“ ЕАД от 11.05.2020 във връзка с разпространението на COVID-19 08.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1760/08.05.2020 г. за промени в делничните разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт във връзка с разпространението на COVID-19 08.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1752/05.05.2020 г. на кмета на Столичната община, считано от 00:00 часа на 07.05.2020 год., “Център за градска мобилност” ЕАД да въведе в експлоатация нови експлоатационни параметри за трамвайни линии № 3, № 4, № 10, № 18 и № 20 и тролейбусни линии № 5, № 9 и № 11 05.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1751/05.05.2020 г. на кмета на Столичната община за възстановяване местата за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на “Синя зона” и „Зелена зона“, считано от 00:00 часа на 07.05.2020 г. 05.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1749/02.05.2020 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1715/27.04.2020 г. относно предпазните мерки при необходимост от контакт с други лица в парковете 02.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1748/02.05.2020 г. на кмета на Столичната община за възлагане организацията за посещения на паркове на територията на районите 02.05.2020