Заглавие Дата на публикуване
Информация към 20.06.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 24.06.2022
Информация към 13.06.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 15.06.2022
Информация към 06.06.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 08.06.2022
Информация към 30.05.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община, 01.06.2022
Информация към 23.05.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 25.05.2022
Специализираните пунктове за ваксинация срещу COVID-19 в общинските ДКЦ-та преустановяват работа 23.05.2022
Информация към 16.05.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 18.05.2022
Информация към 09.05.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 11.05.2022
Заповед № СОА20-РД09-880/05.05.2022 г. на кмета на Столична община за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак, изм. със Заповеди №№ СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г., СОА21-РД09-198/30.01.2021 г., СОА21-РД09-659/11.05.2021 г., СОА21-РД09-1381/21.10.2021 г. на кмета на СО 09.05.2022
Информация към 29.04.2022 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 04.05.2022