Заглавие Дата на публикуване
Информация към 03.08.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 05.08.2020
Информация към 27.07.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 29.07.2020
Информация към 20.07.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 21.07.2020
Информация към 13.07.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 14.07.2020
Заповед № СОА20-РД09-2174/13.07.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак 13.07.2020
Заповед № СОА20-РД09-2160/10.07.2020 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД04-1544/24.03.2020 г., изм. със Заповед № СОА20-РД09-1780/13.05.2020 г., изм. със Заповед № СОА20-РД09-2045/25.06.2020 г. на кмета на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак 10.07.2020
Кметът на София възложи засилен контрол за спазването на въведените противоепидемични мерки на обществени места 09.07.2020
Информация към 06.07.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 08.07.2020
Заповед № СОА20-РД09-2115/06.07.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г. на кмета на Столична община 07.07.2020
Информация към 29.06.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 02.07.2020