Заглавие Дата на публикуване
Започват проверки на нощни заведения и дискотеки за спазване на изискването за намален капацитет 23.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. на кмета на СО относно недопускане разпространението на COVID-19 на територията на Столична община 23.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. за създаване на организация за извършване на проверки в градски транспорт и търговски обекти относно спазване на противоепидемични мерки на територията на СО 22.10.2020
Информация към 19.10.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 20.10.2020
Кметът на София разпореди засилване проверките за спазване на противоепидемичните мерки на обществени места 19.10.2020
Информация към 12.10.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 14.10.2020
Информация към 05.10.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 06.10.2020
Проведе се заседание на Софийския оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 06.10.2020
Информация към 28.09.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 29.09.2020
Информация към 21.09.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 24.09.2020