Заглавие Дата на публикуване
Писмо до кметовете на райони относно организация на дейността по повод обявеното извънредно положение и мерките срещу разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Столична община 19.03.2020
Телефони за услуги и сигнали 17.03.2020
Информация за пристигащи граждани от чужбина 17.03.2020
Едно отделение за лечение на пациенти с COVID-19 ще бъде разкрито във Втора градска болница 17.03.2020
Психолози, социални работници и специалисти от социалните услуги на Столичната община предлагат подкрепа и консултация за граждани 17.03.2020
Заповед № СОА20-РД09-1490/16.03.2020 г. на кмета на Столична община за временно отменяне на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“ 16.03.2020
Въведени са противоепидемични мерки в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ 16.03.2020
До 29 март се отменя временно почасово платено паркиране в „синя“ и „зелена“ зона 16.03.2020
Заповед СОА20-РД09-1488/15.03.2020 г. на кмета на Столична община за забрана извършването на планови ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД във връзка с въведеното Извънредно положение на територията на РБ по повод разпространението на COVID-19 15.03.2020
Промяна на работното време на Центъра за информация и услуги на Столична община 15.03.2020