Натисни тук за повече информация


 

 


Натисни тук за повече информация


 

 


Натисни тук за повече информация


 

 
       
 


Натисни тук за повече информация

 

 


Натисни тук за повече информация

 

 


Натисни тук за повече информация

 

 
       
 


Натисни тук за повече информация

 

 

Натисни тук за повече информация

 


Натисни тук за повече информация

 

 
           
 


Натисни тук за повече информация
 

         
Назад

Заповед № СОА20-РД09-2032/23.06.2020 г. на кмета на Столична община за изменение и допълнение на Заповед № СOА20-РД09-1798/15.05.2020 г.

 

Заповед № СОА20-РД09-2032/23.06.2020 г. на кмета на СО за изменение и допълнение на Заповед № СOА20-РД09-1798/15.05.2020 г. за създаване на необходимата организация и контрол на транспортните оператори от общинската транспортна схема, както и всички юридическите лица, осъществяващи контрол на достъпа в метростанциите