Заглавие Дата на публикуване
Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. 27.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак 27.10.2020
Информация към 26.10.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 27.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2675/26.10.2020 г. до изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазари, които следва да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация за спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването, както и заповеди на директора на Столична регионална здравна инспекция, противоепидемични мерки 26.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2674/26.10.2020 г. за изменяне и допълване на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1778/13.05.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-2115/06.07.2020 г. и изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-2659/22.10.2020 г. на кмета на Столична община 26.10.2020
Не се допускат посещенията в дискотеки, пиано барове, нощни клубове и други подобни заведения за развлечения на закрито, считано от 06:00 ч. на 25.10.2020 г. до 00:00 ч. на 08.11.2020 г. 24.10.2020
Проведе се заседание на Софийския оперативен щаб за ограничаване разпространението на COVID-19 24.10.2020
От 23 октомври по-малко посетители в дискотеките и нощните заведения 23.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2659/22.10.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-2115/06.07.2020 г. на кмета на СО и за отмяна на т. 1 от Заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г. на кмета на СО 23.10.2020
Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция 23.10.2020