Националeн конкурс за поезия „В полите на Витоша”

През 2017 г. дирекция „Култура” на Столична община провежда 11-то издание на Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша”. Стихове се приемат до 20 май , включително. Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори на възраст над 18 години . Всеки автор може да участва с не повече от т ри непубликувани стихотворения . Стихотворенията се изпращат...

II - ри фестивал за детско-юношеско театрално изкуство „Пинокио 2017”

Цел на Фестивала е да се пренасочи вниманието на децата към духовни ценности - за сметка на други, заобикалящи ги предизвикателства и комерсиални изкушения.

Опознай традициите, за да обикнеш народа си! (13.01.2017 - 31.03.2017)

Кампания на ИЕФЕМ – БАН за създаване на постоянен Образователен център на Националния етнографски музей.
Целта на фондонабиращата кампания е да бъдат събрани средства за ремонт и оборудване на постоянно действащ модерен Образователен център на Националния етнографски музей.

Четвърти преглед на любителското творчество (31.01.2017 - 23.02.2017)

ОКИ „ Надежда“ организира четвърти преглед на любителското творчество на територията на столицата и югозападните райони.
В прегледа могат да вземат участие: фолклорни, танцови и певчески формации и индивидуални изпълнители, детски вокални групи, деца от музикални школи.