РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

РТР22-ГР94-14-[1]/13.01.2022 г. РТР21-ТД26-1762-[6]/18.01.2022 г. РТР21-ТД26-2560-[5]/18.01.2022 г. РТР21-ТД26-2780-[2]/18.01.2022 г. РТР21-ТД26-2406-[5]/24.01.2022 г.
РТР22-ТД26-130-[1]/24.01.2022 г. РТР21-ГР94-758-[10]/31.01.2022 г. РТР21-ТД26-2692-[5]/28.02.2022 г. РТР22-ВК08-325-[5]/02.03.2022 г. РТР22-ТД26-113-[2]/15.02.2022 г.
РТР21-ТД26-2692-[5]/28.02.2022 г. РТР21-ГР94-1607-[6]/18.03.2022 г. РТР22-ТД26-130-[2]/18.03.2022 г. РТР22-ТД26-473-[1]/18.03.2022 г. РТР21-ТД26-569-[5]/31.03.2022 г.
РТР21-ТД26-2375-[11]/05.04.2022 г. РТР22-ТД26-420/12.04.2022 г. РТР20-ГР94-530-[11]/19.04.2022 г. РТР21-ТД26-1762-[11]/19.04.2022 г. РТР22-ТД26-420-[9]/19.04.2022 г.
РТР21-ГР94-2492-[6]/10.05.2022 г. РТР21-ТД26-2483-[8]/10.05.2022 г. РТР22-ТД26-864-[2]/10.05.2022 г. РТР22-ТД26-925-[2]/11.05.2022 г. РТР20-ТД26-1484-[10]/23.05.2022 г.
РТР22-ТД26-221-[8]/23.05.2022 г. РТР22-ТД26-1017-[1]/23.05.2022 г. РТР22-ТД26-239-[7]/25.05.2022 г. РТР22-ТД26-706-[8]/25.05.2022 г. РТР21-ГР94-1691-[8]/06.06.2022 г.
РТР21-ГР94-2535-[8]/06.06.2022 г. РТР21-ТД26-1742-[14]/06.06.2022 г. РТР21-ТД26-2671-[4]/06.06.2022 г. РТР22-ТД26-1112-[1]/06.06.2022 г. РТР22-ТД26-1174-[1]/09.06.2022 г.
РТР22-ТД26-172-[7]/16.06.2022 г. РТР22-ТД26-340-[3]/16.06.2022 г. РТР22-ТД26-1199-[2]/16.06.2022 г. РТР22-ТД26-1208-[1]/16.06.2022 г. РТР21-ТД26-2607-[7]/23.06.2022 г.
РТР22-ТД26-1263-[3]/27.06.2022 г. РТР22-ТД26-39-[3]/30.06.2022 г. РТР22-ТД26-751-[8]/30.06.2022 г. РТР22-ТД26-1357-[1]/30.06.2022 г. РТР19-ВК08-1401-[6]/08.07.2022 г.
РТР20-ТД26-2161-[20]/08.07.2022 г. РТР22-ТД26-187-[5]/08.07.2022 г. РТР21-ГР94-623-[6]/19.07.2022 г. РТР21-ТД26-1662-[12]/19.07.2022 г. РТР21-ТД26-1663-[11]/19.07.2022 г.
РТР21-ТД26-2807-[18]/19.07.2022 г. РТР22-ТД26-185-[9]/19.07.2022 г. РТР19-ТД26-2847-[18]/21.07.2022 г. РТР22-ТД26-465-[6]/21.07.2022 г. РТР22-ТД26-1557-[1]/22.07.2022 г.
РТР22-ГР94-1020-[9]/03.08.2022 г. РТР22-ГР94-1046-[8]/03.08.2022 г. РТР22-ТД26-1624-[1]/03.08.2022 г. РТР21-ГР94-1433-[5]/12.08.2022 г. РТР22-ВК08-1510-[7]/12.08.2022 г.
РТР22-ТД26-1338-[7]/12.08.2022 г. РТР22-ТД26-1206-[5]/19.08.2022 г. РТР22-ТД26-1629-[3]/19.08.2022 г. РТР22-ТД26-1670-[2]/19.08.2022 г. РТР22-ГР94-1266-[5]/29.08.2022 г.
РТР22-ГР94-1267-[5]/29.08.2022 г. РТР22-ТД26-408-[7]/29.08.2022 г. РТР22-ТД26-1081-[5]/29.08.2022 г. РТР22-ТД26-2454-[11]/29.08.2022 г. РТР22-ТД26-1747-[3]/07.09.2022 г.
РТР22-ВК08-2297-[6]/09.09.2022 г. РТР22-ГР94-1068-[9]/09.09.2022 г. РТР22-ТД26-1804-[2]/09.09.2022 г. РТР22-ТД26-1092-[6]/09.09.2022 г. РТР22-ВК08-2297-[9]/21.09.2022 г.
РТР22-ГР94-1650-[10]/21.09.2022 г. РТР22-ТД26-1073-[9]/21.09.2022 г. РТР22-ТД26-1074-[7]/21.09.2022 г. РТР22-ТД26-1764-[4]/21.09.2022 г. РТР21-ГР94-1951-[9]/17.10.2022 г.
РТР22-ТД26-22-[11]/17.10.2022 г. РТР22-ГР94-1228-[6]/03.11.2022 г. РТР22-ВК08-2645-[3]/09.11.2022 г. РТР22-ТД26-1703-[6]/09.11.2022 г. РТР22-ТД26-2025-[4]/09.11.2022 г.
РТР20-ГР94-593-[13]/17.11.2022 г. РТР22-ТД26-91-[8]/17.11.2022 г. РТР22-ТД26-206-[5]/17.11.2022 г. РТР22-ТД26-2115-[2]/17.11.2022 г. РТР22-ТД26-2277-[1]/17.11.2022 г.
РТР21-ТД26-1813-[6]/24.11.2022 г. РТР22-ТД26-91-[11]/24.11.2022 г. РТР22-ТД26-206-[8]/24.11.2022 г. РТР22-ТД26-1617-[8]/01.12.2022 г. РТР20-ТД26-2140-[10]/08.12.2022 г.
РТР22-ГР94-2623-[3]/08.12.2022 г. РТР20-ГР94-593-[15]/21.12.2022 г.      

 

 

РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г.

РТР20-ТД26-1548-[10]/14.01.2021 РТР18-ВК08-1905-[6]/04.02.2021 РТР20-ТД26-2214-[7]/04.02.2021 РТР20-ТД26-2216-[7]/04.02.2021 РТР21-ТД26-76-[2]/04.02.2021
РТР21-ТД26-133-[3]/10.02.2021 РТР20-ВК08-2827/16.02.2021 РТР20-ГР94-448/16.02.2021 РТР21-ВК08-396-[2]/25.02.2021 РТР20-ГР94-708-[6]/16.04.2021
РТР21-ТД26-812-[2]/16.04.2021 РТР19-ГР94-1424-[11]/19.04.2021 РТР18-ТД26-2961-[26]/26.04.2021 РТР20-ГР94-1603/18.05.2021 РТР21-ГР94-587/18.05.2021
РТР21-ГР94-785/18.05.2021 РТР21-ТД26-133/18.05.2021 РТР21-ТД26-394/18.05.2021 РТР20-ГР94-2032-[7]/21.05.2021 РТР21-ТД26-1090-[3]/07.06.2021
РТР20-ТД26-1321-[8]/09.06.2021 РТР21-ТД26-595-[7]/25.06.2021 РТР21-ТД26-1450-[2]/25.06.2021 РТР21-ТД26-1465-[1]/25.06.2021 РТР21-ТД26-1466-[1]/25.06.2021
РТР21-ТД26-976/01.07.2021 РТР21-ТД26-1473/01.07.2021 РТР21-ТД26-1347-[4]/02.07.2021 РТР21-МЦ29-22-[1]/06.07.2021 РТР21-ТД26-552-[7]/06.07.2021
РТР21-ТД26-1353-[3]/06.07.2021 РТР20-ГР94-2020-[8]/19.07.2021 РТР21-ТД26-1196-[4]/19.07.2021 РТР21-ТД26-1575-[2]/19.07.2021 РТР21-ГР94-127-[7]/20.07.2021
РТР21-ТД26-1534-[2]/22.07.2021 РТР21-ТД26-1592-[2]/22.07.2021 РТР21-ТД26-1620-[2]/22.07.2021 РТР21-РИ95-4-[1]/26.07.2021 РТР21-ТД26-1222-[7]/26.07.2021
РТР20-ТД26-1524-[15]/29.07.2021 РТР20-ТД26-2614-[10]/04.08.2021 РТР20-ТД26-2161-[12]/10.08.2021 РТР21-ТД26-1592-[4]/10.08.2021 РТР19-ГР94-2202-[10]/18.08.2021
РТР21-ТД26-541-[6]/08.09.2021 РТР21-ТД26-543-[5]/08.09.2021 РТР21-ТД26-1333-[5]/08.09.2021 РТР21-ТД26-976-[9]/14.09.2021 РТР21-ТД26-1886-[2]/14.09.2021
РТР21-ТД26-612-[6]/23.09.2021 РТР21-ТД26-826-[9]/23.09.2021 РТР21-ТД26-1873-[3]/23.09.2021 РТР21-ТД26-1993-[3]/23.09.2021 РТР21-ТД26-904-[9]/13.10.2021
РТР21-ТД26-1559-[9]/13.10.2021 РТР21-ТД26-2112-[3]/13.10.2021 РТР21-ТД26-21783-[2]/13.10.2021 РТР21-ТД26-1750-[5]/21.10.2021 г. РТР21-ТД26-2042-[3]/21.10.2021 г.
РТР20-ГР94-708-[13]/29.10.2021 г. РТР21-ТД26-1455-(14)/17.11.2021 РТР21-ТД26-2495-(2)/18.11.2021 РТР21-ТД26-1840-(6)/23.11.2021 РТР21-ТД26-2323-(2)/23.11.2021
РТР21-ТД26-2397-(3)/23.11.2021 РТР21-ТД26-2573-(5)/23.11.2021 РТР21-ТД26-2376-(1)/24.11.2021 РТР21-ГР94-1689-[5]/07.12.2021 РТР21-ТД26-1864-[6]/07.12.2021
РТР21-ТД26-1662-[6]/16.12.2021 г. РТР21-ТД26-1663-[6]/16.12.2021 г.      

 

 

РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

РТР19-ГР94-2300-[5]/24.01.2020 РТР19-ТД26-2425-[5]/24.01.2020 РСР19-ТД26-1623-[16]/20.01.2020 РСР19-ТД26-1624-[16]/20.01.2020 РТР20-ТД26-110-[1]/23.01.2020
РТР19-ТД26-1623-[17]/23.01.2020 РТР20-ТД26-1624-[17]/23.01.2020 РТР20-ГР94-1956-[8]/23.01.2020 РТР19-ТД26-2900-[3]/11.02.2020 РТР19-ГР94-751/11.02.2020
РТР19-ГР94-2480-[7]/04.03.2020 РТР17-ТД26-2129-[3]/01.04.2020 РТР20-ГР94-551-[2]/10.04.2020 РТР19-ГР94-2479-[7]/14.04.2020 РТР19-ГР94-1294-[11]/27.04.2020
РТР19-ТД26-1699-[8]/27.04.2020 РТР20-ТД26-775/11.05.2020 РТР19-ТД26-834-[1]/21.05.2020 РТР19-ТД26-1047-[1]/28.05.2020 РТР19-ТД26-692-[1]/03.06.2020
РТР19-ТД26-751-[2]/03.06.2020 РТР19-ТД26-904/03.06.2020 РТР19-ТД26-905/03.06.2020 РТР20-ГР94-990-[2]/09.06.2020 РТР20-ГР94-789-[5]/19.06.2020
РТР20-ТД26-948-[1]/25.06.2020 РТР19-ТД26-2297-[10]/25.06.2020 РТР20-ТД26-1268-[2]/01.07.2020 РТР20-ТД26-1323-[1]/07.07.2020 РТР19-ГР94-2486-[9]/08.07.2020
РТР20-ТД26-1023-[2]/08.07.2020 РТР19-ГР94-2288-[6]/29.07.2020 РТР20-ТД26-956-[5]/05.08.2020 РТР20-ГР94-2321-[6]/19.08.2020 РТР20-ТД26-1625-[2]/19.08.2020
РТР20-ТД26-1652-[1]/19.08.2020 РТР20-ТД26-1653-[1]/19.08.2020 РТР20-ГР94-705-[7]/20.08.2020 РТР20-ТД26-1722-[1]/21.08.2020 РТР19-ГР94-651-[5]/15.09.2020
РТР20-ТД26-259-[5]/15.09.2020 РТР20-ТД26-1879-[4]/29.09.2020 РТР20-ТД26-259-[10]/13.10.2020 РТР20-ГР94-1505-[8]/15.10.2020 РТР20-ТД26-1944-[4]/15.10.2020
РТР20-ТД26-1118-[6]/12.11.2020 РТР20-ТД26-2255-[2]/12.11.2020 РТР20-ТД26-1729-[5]/16.11.2020 РТР20-ТД26-1236-[6]/26.11.2020 РТР20-ТД26-1635-[3]/26.11.2020
РТР20-ТД26-2195-[4]/26.11.2020 РТР20-ТД26-2402-[2]/26.11.2020 РТР20-ТД26-2177/01.12.2020 РТР20-ТД26-2426/02.12.2020 РТР20-ТД26-992-[6]/14.12.2020 г.
РТР20-ТД26-1673-[9]/14.12.2020 г.        

 

 

РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2019 г.

РТР18-ГР94-1397/04.01.2019 РТР19-ТД26-13-[1]/16.01.2019 РТР18-ГР94-1397/24.01.2019 РТР18-ТД26-161-[2]/31.01.2019 РТР18-ТД26-1347-[6]/31.01.2019
РТР19-ВК08-3013-[4]/31.01.2019 РТР19-ВК08-3014-[4]/31.01.2019 РТР19-ТД26-182-[2]/05.02.2019 РТР19-ТД26-37-[2]/11.02.2019 РТР19-ТД26-63-[2]/11.02.2019
РТР18-ТД26-2957-[5]/22.02.2019 РТР19-ТД26-342-[2]/22.02.2019 РТР19-ТД26-352-[2]/22.02.2019 РТР19-ТД26-370-[3]/22.02.2019 РТР19-ГР94-190-[3]/25.02.2019
РТР19-ТД26-503-[3]/07.03.2019 РТР18-ТД26-2615-[5]/13.03.2019 РТР18-ТД26-2763-[4]/13.03.2019 РТР19-ТД26-249-[6]/21.03.2019 РТР19-ТД26-2337-[5]/21.03.2019
РТР19-ВК08-217-[5]/28.03.2019 РТР19-ВК08-217-[6]/28.03.2019 РТР19-TД26-664-[2]/28.03.2019 РТР19-ТД26-736-[2]/03.04.2019 РТР19-ВК08-185-[6]/09.04.2019
РТР19-TД26-885-[2]/10.04.2019 РТР19-ТД26-151-[5]/12.04.2019 РТР19-ТД26-2815-[10]/12.04.2019 РТР19-ТД26-747-[2]/17.04.2019 РТР19-ТД26-991-[1]/18.04.2019
РТР19-ТД26-905-[2]/19.04.2019 РТР19-ВК08-843/23.04.2019 г. РТР19-ТД26-1011-[2]/10.05.2019 РТР19-ВК08-248/16.05.2019 РТР19-ТД26-1133/16.05.2019
РТР19-ТД26-982/21.05.2019 РТР19-ТД26-1199-[3]/21.05.2019 РТР19-ТД26-398-[6]/29.05.2019 РТР19-ГР94-977/28.05.2019 РТР19-ГР94-668-[6]/13.06.2019
РТР19-ТД26-1317-[2]/13.06.2019 РТР19-ТД26-2680-[3]/24.06.2019 РТР19-ТД26-1340/25.06.2019 РТР19-ТД26-96-[8]/28.06.2019 РТР19-ТД26-1276-[5]/28.06.2019
РТР19-ТД26-1583-[1]/28.06.2019 РТР19-ТД26-1619-[1]/28.06.2019 РТР19-ТД26-1682-[5]/24.07.2019 PTP16-BK08-5-[3]/07.08.2019 РТР19-ВК08-1485-[4]/07.08.2019
РТР19-ТД26-1721-[2]/07.08.2019 РТР19-ВК08-1880-[4]/28.08.2019 РТР19-ВК08-1881-[4]/28.08.2019 РТР19-ВК08-2449-[8]/28.08.2019 РТР19-ВК08-2449-[9]/28.08.2019
РТР19-ТД26-1592-[3]/28.08.2019 РТР19-ТД26-1730-[1]/28.08.2019 РТР19-ТД26-1816-[6]/28.08.2019 РТР19-ТД26-1984-[2]/28.08.2019 РТР19-ТД26-1984-[3]/28.08.2019
РТР19-ГР94-2242-[7]/30.08.2019 РТР19-ТД26-1938-[4]/30.08.2019 РТР19-ТД26-2032-[1]/30.08.2019 РТР19-ВК08-1227-[5]/12.09.2019 РТР19-ВК08-2201-[4]/12.09.2019
РТР19-ВК08-2202-[5]/12.09.2019 РТР19-ГР94-619-[15]/20.09.2019 РТР19-ТД26-2047-[2]/20.09.2019 РТР19-ТД26-988-[4]/26.09.2019 РТР19-ТД26-988-[6]/26.09.2019
РТР19-ВК08-2454-[4]/02.10.2019 РТР19-ВК08-599-[4]/15.10.2019 РТР19-ТД26-2955-[3]/24.10.2019 РТР19-ТД26-2961-[7]/31.10.2019 РТР19-ВК08-2879-[5]/05.11.2019
РТР19-ТД26-2200-[9]/07.11.2019 РТР19-ВК08-2690-[6]/08.11.2019 РТР19-ВК08-2750-[5]/08.11.2019 РТР19-ТД26-2362-[1]/12.11.2019 РТР19-ТД26-2486-[1]/12.11.2019
РТР19-ТД26-2389-[1]/13.11.2019 РТР16-ВК08-2734-[5]/22.11.2019 РТР19-ГР94-1536-[9]/22.11.2019 РТР19-ТД26-2596-[2]/22.11.2019 РТР19-ТД26-2108-[5]/26.11.2019
РТР19-ТД26-2569-[2]/26.11.2019 РТР19-ТД26-2548-[1]/04.12.2019 РТР19-ТД26-2671-[1]/04.12.2019 РТР19-ТД26-2690-[8]/04.12.2019  

 

 

РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

РТР17-ТД26-1819-[3]/16.01.2018 РТР17-ТД26-33142-[1]/22.01.2018 РТР17-ТД26-3442-[1]/26.01.2018 РТР17-ТД26-737-[12]/29.01.2018 РТР18-ТД26-275-[1]/01.02.2018
РТР18-ТД26-87-[3]/06.02.208 РТР18-ТД26-168-[2]/13.02.2018 РТР18-ТД26-169-[2]/13.02.2018 РТР17-ГР94-2868-[3]/14.02.2018 РТР17-ГР94-2868-[4]/14.02.2018
РТР18-ТД26-412-[2]/23.02.2018 РТР18-ТД26-444-[3]/08.03.2018 РТР18-ГР94-30-[5]/26.03.2018 РТР18-ГР94-814-[2]/26.03.2018 РТР18-ТД26-3044-[6]/26.03.2018
РТР18-ТД26-782-[2]/02.04.2018 РТР18-ТД26-808-[1]/02.04.2018 РТР18-ТД26-598-[5]/05.04.2018 РТР18-ТД26-888-[2]/16.04.2018 РТР18-МЦ29-15-[3]/28.05.2018
РТР18-ТД26-1029/28.05.2018 РТР18-ТД26-1212-[3]/28.05.2018 РТР18-ГР94-1075-[2]/30.05.2018 РТР18-ТД26-877/30.05.2018 РТР18-ГР94-1203-[1]/04.06.2018
РТР18-ТД26-1221-[2]/05.06.2018 РТР18-МЦ26-1284/08.06.2018 РТР18-МЦ29-20/08.06.2018 РТР18-ТД26-1457/13.06.2018 РТР18-ТД26-1562-[3]/25.06.2018
РТР18-ТД26-1607-[1]/09.07.2018 РТР18-ТД26-1298-[4]/10.07.2018 РТР18-ГР94-787/11.07.2018 РТР18-ГР94-915-[5]/11.07.2018 РТР18-ТД26-830-[8]/11.07.2018
РТР18-ТД26-1683-[2]/11.07.2018 РТР18-ТД26-1771-[1]/26.07.2018 РТР18-ТД26-340/06.08.2018 РТР18-ГР94-616-[9]/13.08.2018 РТР18-ТД26-1959/14.08.2018
РТР18-ТД26-1885-[2]/15.08.2018 РТР18-ТД26-2020-[1]/14.09.2018 РТР18-ТД26-2094-[1]/18.09.2018 РТР18-ТД26-2145-[4]/19.09.2018 РТР18-ТД26-2226-[3]/19.09.2018
РТР18-ТД26-1801/21.09.2018 РТР18-ВК08-2243-[4]/26.09.2018 РТР18-ТД26-2232-[2]/26.09.2018 РТР18-ТД26-2152-[2]/27.09.2018 РТР18-ТД26-2366/09.10.2018
РТР18-ТД26-2015-[6]/10.10.2018 РТР18-ТД26-2248-[2]/10.10.2018 РТР18-ТД26-2250-[2]/10.10.2018 РТР18-ТД26-2274-[1]/10.10.2018 РТР18-ТД26-2371/10.10.2018
РТР18-ВК08-2449-[4]/23.10.2018 г. РТР18-ТД26-1053-[4]/23.10.2018 г. РТР18-ТД26-2055-[6]/30.10.2018 г. РТР18-ТД26-2497-[2]/05.11.2018 г. РТР18-ВК08-2243-[8]/12.11.2018 г.
РТР18-ТД26-2574/19.11.2018 г. РТР18-ТД26-2648-[2]/19.11.2018 г. РТР18-ТД26-2391-[4]/20.11.2018 г. РТР18-ТД26-1661-[6]/21.11.2018 г. РТР18-ТД26-2265/23.11.2018 г.
РТР18-ВК08-2604/29.11.2018 г. РТР18-ТД26-2771-[2]/19.12.2018 г. РТР18-ТД26-2881-[2]/20.12.2018 г.    

 

 

РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

РТР16-ТД26-3660-[4]/18.01.2017  РТР16-ТД26-3711-[2]/18.01.2017  РТР16-ТД26-76-[2]/19.01.2017  РТР16-ТД26-119-[2]/19.01.2017 РТР16-ТД26-3491-[3]/01.02.2017 
РТР17-ГР94-288-[1]/07.02.2017  РТР17-ТД26-163-[4]/14.02.2017  РТР17-ТД26-164-[4]/14.02.2017  РТР17-ТД26-165-[4]/14.02.2017  РТР17-ТД26-3343-[5]/14.02.2017 
РТР17-ТД26-335-[1]/15.02.2016  РТР16-ТД26-528-[2]/07.04.2017  РТР16-ГР94-3268-[6]/10.05.2017  РТР17-ТД26-419-[3]/10.05.2017  РТР17-ТД26-528-[4]/10.05.2017 
РТР17-ТД26-1159-[2]/10.05.2017  РТР17-ТД26-656-[6]/12.05.2017  РТР17-ГР94-1359-[4]/30.06.2017  РТР17-ТД26-1128/14.07.2017  РТР17-ТД26-1223/14.07.2017 
РТР16-ТД26-2710/14.07.2017  РТР17-ТД26-1803-[1]/18.07.2017  РТР17-ГР94-1753-[2]/19.07.2017  РТР17-ТД26-1665-[1]/19.07.2017  РТР17-ТД26-1713/19.07.2017 
РТР17-ТД26-1748-[2]/28.07.2017  РТР17-ТД26-1852-[1]/31.07.2017  РТР17-ТД26-1980-[1]/03.08.2017  РТР17-ТД26-1959-[1]/09.08.2017  РТР17-ТД26-2018-[1]/09.08.2017 
РТР17-ГР94-2100-[1]/28.08.2017  РТР17-ТД26-2172-[1]/31.08.2017 РТР17-ТД26-2202-[1]/05.09.2017 РТР17-ТД26-2291-[1]/08.09.2017 РТР17-ТД26-2064-[1]/14.09.2017
РТР17-ТД26-2303-[2]/21.09.2017 РТР17-ТД26-2341-[2]/21.09.2017 РТР17-ТД26-2259-[3]/29.09.2017 РТР17-ГР94-2288-[1]/04.10.2017 РТР17-ВК08-1256-[7]/05.10.2017
РТР17-ДИ10-30-[1]/05.10.2017 РТР17-ТД26-1975-[5]/05.10.2017 РТР17-ТД26-2425-[2]/05.10.2017 РТР17-ГР94-1635-[8]/10.10.2017 РТР17-ГР94-1636-[8]/10.10.2017
РТР17-ТД26-2522-[1]/10.10.2017 РТР17-ТД26-1247-[6]/16.10.2017 РТР17-ТД26-1248-[5]/16.10.2017 РТР17-ТД26-1488/16.10.2017 РТР17-ТД26-2369-[2]/16.10.2017
РТР17-ТД26-616-[5]/23.10.2017 РТР17-ТД26-2644-[1]/23.10.2017 РТР17-ТД26-2675-[1]/23.10.2017 РТР17-ТД26-2671-[1]/27.10.2017 РТР17-ТД26-1629-[5]/09.11.2017
РТР17-ТД26-2781-[1]/09.11.2017 РТР17-ТД26-2811-[1]/09.11.2017 РТР17-ТД26-2859-[1]/15.11.2017 РТР17-ТД26-2888-[1]/16.11.2017 РТР17-ТД26-2909-[1]/16.11.2017
РТР17-ТД26-2957-[1]//21.11.2017 РТР17-ТД26-2978-[2]/21.11.2017 РТР17-ТД26-3001-[3]/27.11.2017 РТР17-ТД26-3082-[2]/13.12.2017 РТР17-ТД26-3119-[1]/13.12.2017

 

 

РАЙОН ТРИАДИЦА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. РТР16-ТД26-2819-[2]/02.12.2016  РТР16-ТД26-3382-[2]/02.12.2016  РТР16-ТД26-3189-[3]/09.12.2016  РТР16-ТД26-3615-[1]/19.10.2016 
РТР16-ТД26-3706/28.12.2016