РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

1/25.01.2023 г. 2/14.02.2023 г. 3/08.03.2023 г. 4/08.03.2023 г.  

 

 

РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2018 г.

01/15.01.2018 г. 02/19.01.2018 г. 03/09.02.2018 г. 04/26.02.2018 г. 05/19.03.2018 г.
06/18.04.2018 г. 07/08.05.2018 г. 08/21.05.2018 г. 09/21.05.2018 г. 10/28.05.2018 г.
11/12.06.2018 г. 12/20.06.2018 г. 13/28.06.2018 г. 14/28.06.2018 г. 15/09.07.2018 г.
16/09.07.2018 г. 17/09.07.2018 г. 18/09.07.2018 г. 19/10.07.2018 г. 20/10.07.2018 г.
21/12.07.2018 г. 22/13.07.2018 г. 23/16.07.2017 г. 24/27.07.2018 г. 25/27.07.2018 г.
26/27.07.2018 г. 27/27.07.2018 г. 28/03.08.2018 г. 30/07.08.2018 г. 31/17.08.2018 г.
32/19.10.2018 г. 33/24.10.2018 г. 34/02.11.2018 г. 35/05.11.2018 г. 36/05.11.2018 г.
37/13.11.2018 г. 38/13.11.2018 г. 39/13.11.2018 г. 40/15.11.2018 г. 41/16.11.2018 г.
42/19.11.2018 г. 43/20.11.2018 г. 44/21.11.2018 г. 45/29.11.2018 г. 47/19.12.2018 г.
48/19.12.2018 г.        

 

 

РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

01/05.01.2017 г. 02/01.02.2017 г. 03/23.03.2017 г. 04/19.05.2017 г. 05/25.05.2017 г.
07/30.05.2017 г. 08/29.06.2017 г. 09/13.07.2017 г. 10/18.07.2017 г. 11/26.07.2017 г.
12/07.08.2017 г. 13/25.08.2017 г. 14/29.08.2017 г. 15/07.09.2017 г. 16/25.09.2017 г.
17/25.09.2017 г. 18/27.09.2017 г. 19/29.09.2017 г. 20/29.09.2017 г. 21/06.10.2017 г.
22/18.10.2017 г. 23/27.10.2017 г. 24/01.11.2017 г. 25/01.11.2017 г. 26/01.11.2017 г.
27/02.11.2017 г. 28/02.11.2017 г. 29/16.11.2017 г. 30/01.12.2017 г. 31/08.12.2017 г.

 

 

РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

01/31.05.2016 г. 02/06.06.2016 г. 03/09.06.2016 г. 04/22.06.2016 г. 05/22.06.2016 г.
06/22.08.2016 г. 07/22.08.2016 г. 08/12.09.2016 г. 09/07.10.2016 г. 11/18.10.2016 г.
12/07.11.2016 г. 13/02.12.2016 г. 14/05.12.2016 г. 15/22.12.2016 г. 16/22.12.2016 г.
17/30.12.2016 г.