РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2020 г.

01/10.01.2020 г. 02/03.02.2020 г. 03/03.02.2020 г. 04/05.03.2020 г. 06/03.04.2020 г.
07/13.05.2020 г. 08/16.06.2020 г. 12/14.07.2020 г. 13/14.07.2020 г. 14/23.07.2020 г.
15/23.07.2020 г. 16/24.07.2020 г. 17/29.07.2020 г. 18/04.08.2020 г. 19/04.08.2020 г.
20/10.08.2020 г. 21/19.08.2020 г. 22/24.08.2020 г.    
25/20.10.2020 г.