РАЙОН ЛЮЛИН - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

1/05.01.2022 г. 2/06.01.2022 г. 3/21.01.2022 г. 4/21.02.2022 г. 1/07.03.2022 г.
2/15.03.2022 г. 3/23.03.2022 г. 1/07.04.2022 г. 8/14.04.2022 г. 9/18.04.2022 г.
1/23.05.2022 г. 2/31.05.2022 г. 3/08.06.2022 г. 4/08.06.2022 г. 5/10.06.2022 г.
  7/27.06.2022 г.   9/30.06.2022 г. 10/18.07.2022 г.
11/19.07.2022 г. 12/20.07.2022 г. 13/21.07.2022 г. 14/26.07.2022 г.