РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

8/03.05.2022 г. 9/03.05.2022 г.      

 

 

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

1/09.01.2017 г. 2/16.01.2017 г. 3/19.01.2017 г. 4/26.01.2017 г. 5/24.04.2017 г.
6/14.07.2017 г. 7/26.07.2017 г.      

 

 

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. 13/12.2016 г. 14/12.2016 г. 15/12.2016 г. 16/12.2016 г.
17/12.2016 г.