РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г.

01/16.01.2023 г. 2/06.02.2023 г.      

 

 

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г.

8/03.05.2022 г. 9/03.05.2022 г. 10/30.06.2022 г. 11/04.07.2022 г. 12/21.07.2022 г.
13/10.08.2022 г. 14/15.08.2022 г. 15/19.08.2022 г. 20/31.08.2022 г. 21/21.09.2022 г.
  23/07.10.2022 г. 24/12.10.2022 г. 25/25.10.2022 г. 26/11.11.2022 г.
27/17.11.2022 г. 28/24.11.2022 г. 29/28.11.2022 г.    

 

 

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2017 г.

1/09.01.2017 г. 2/16.01.2017 г. 3/19.01.2017 г. 4/26.01.2017 г. 5/24.04.2017 г.
6/14.07.2017 г. 7/26.07.2017 г.      

 

 

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2016 г.

Архив за 2016 г. 13/12.2016 г. 14/12.2016 г. 15/12.2016 г. 16/12.2016 г.
17/12.2016 г.