ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

Център за работа с деца на улицата

Адрес: кв. "Факултета", ул. "Г. Папанчев" № 14
Директор: Елица Буновска

Център за работа с деца на улицата

Адрес: ж.к. "Надежда", ул. "Свободна" № 30
Директор: Деница Русафова-Миланова
Тел.: 02 936 05 35
Капацитет: 8 места