ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания

Адрес: ул. „Слатинска“ № 26 – 28
Директор: Зоя Маркова
Тел.: 02 971 44 35

Капацитет: 8