ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания "Г. С. Раковски"

Адрес: кв. "Бенковски", ул. "Хоризонт" № 23
Директор: Цветан Предов
Тел.: 0886 054 319