ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

 

Назад

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Любен Каравелов"

Адрес: кв. "Модерно предградие", ул. "Методи Македонски" № 11
Директор: Александър Малински; 
Тел.: 0878 553 316