Назад

ПРОГРЕС М-2000 ЕООД


До ПРОГРЕС М-2000 ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Люлин, бул. Европа 142
Представлявано от: Николай Димитров НиколовУведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в дирекция „Общински приходи“, отдел "Ревизии и събиране на вземания", ул. "Чамкория" № 1 при Корнелия Милкова Георгиева, старши инспектор, в стая , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на Съобщение по чл.32 от ДОПК № СФД22-ТД26-1432.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 09.05.2022