Назад

Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с обект "Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. "Ботевградско шосе"– бул. "Владимир Вазов"– Централна градска част – ж.к. "Овча купел", "Втори етап от МС 15 до МС 17 и "Депо на Метрополитена"

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” обявява заповеди за отчуждаване на имоти на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с реализацията на обект: "Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния  – бул. "Ботевградско шосе"– бул. "Владимир Вазов"– Централна  градска част–ж.к. "Овча купел". "Втори етап от МС 15 до МС 17 и "Депо на Метрополитена".

 

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-65/04.10.2017 г.

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-66/04.10.2017 г.

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-67/04.10.2017 г.

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-68/04.10.2017 г.

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-69/04.10.2017 г.

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-70/09.10.2017 г.

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-71/09.10.2017 г.

ЗАПОВЕД СОА17-РД40-72/09.10.2017 г.