Назад

Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура и „ВиК“ мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – „I етап“.

Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” обявява заповеди за отчуждаване на имоти на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост, попадащи в улица 357-ма и ул. 367-ма във връзка с изграждане на обект: „Инженерна инфраструктура и „ВиК“ мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – „I етап“.


ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-7/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-8/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-9/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-10/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-11/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-12/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-13/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-14/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-15/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-16/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-17/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-18/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-19/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-20/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-21/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-22/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-23/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-24/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-25/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-26/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-27/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-28/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-29/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-30/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-31/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-32/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-33/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-34/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-35/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-36/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-37/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-38/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-39/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-40/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-41/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-42/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-43/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-44/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-45/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-46/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-47/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-48/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-49/28.02.2017г.

ЗАПОВЕД № СОА17-РД40-50/28.02.2017г.