• Заявление и Формуляр за кандидатстване /Приложение № 1 към Правила на Програмата - /прикачен файл - doc./
     
  • Декларация за липса на конфликт на интереси - /Приложение № 4 към Правила на Програмата - /прикачен файл – doc./
     
  • Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - Приложение № 5 към Правила на Програмата – /прикачен файл – doc./
     
  • Декларация за ползване на спортен обект на територията на Столична община  - Приложение № 6 към Правила на Програмата – /прикачен файл – doc./