Безплатна регистрация и кастрация на кучета. Безплатно осиновяване на кучета от общински приюти

 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ


Покана до гражданите за полагане на грижи за безстопанствените кучета, обитаващи населените места на Столична община

 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните лицата, които желаят да се грижат за безстопанствените кучета, могат да извършват доброволчески труд в съществуващите приюти или да полагат доброволни грижи за животните, които живеят извън приютите.

В тази връзка, Столичната община отправя покана до всички желаещи граждани и организации да се включат в грижите, които се полагат за безстопанствените кучета, живеещи по улиците, парковете, градините и междублоковите пространства на населените места в общината.

Безстопанствените кучета се нуждаят от социализиране, грижа за здравето и хуманно отношение.

За тази цел желаещите да полагат грижи е необходимо да декларират, че ще:

1. обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс съответното/съответните куче/кучета, за което/които са поели грижата и надзора;

2. заверяват ежегодно паспорта/паспортите на кучето/кучетата в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

3. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучето/кучетата към хора или животни.

Декларациите за горните обстоятелства се попълват и подават по образец, в офиса на Общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“, на адрес: Гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 3.

Образец на декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните – тук


Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република  България и План за действие на общината (Приложение към Решение № 308 по Протокол № 75/27.04.2023 г.)

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 – 2016 г. (Приложение  1 към Решение № 224 по Протокол № 16/10.05.2012 г.)

Доклад на Фондация "ЧЕТИРИ ЛАПИ" за проведено преброяване на безстопанствени кучета на територията на Столична община


Приюти и кастрационни центрове за безстопанствени кучета на територията на Столична община

 

ЖИВОТНИ  КОМПАНЬОНИ (ДОМАШНИ КУЧЕТА И КОТКИ)


Заповеди за определяне на места за разхождане на кучета в отделните райони на столицата

 Район "Красно село"  Район "Люлин"  Район "Подуяне"  Район "Младост"
 Район "Искър"  Район "Сердика"  Район "Възраждане"  Район "Овча купел"
 Район "Кремиковци"  Район "Връбница"  Район "Красна поляна"  Район "Надежда"
 Район "Слатина"  Район "Нови Искър"  Район "Лозенец"  Район "Оборище"
 Район "Изгрев"  Район "Панчарево"  Район "Студентски"  Район "Илинден"
 Район "Средец"  Район "Триадица"  Район "Банкя"  Район "Витоша"

 

Задължения и срокове за регистрация и заплащане на такса за притежаване на домашно куче

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА


Публичен регистър по чл. 133, ал. 2, т. 10 от Закона за ветиринарномедицинската дейност, актуален към 05.06.2024 г.
 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ


Заповед на кмета на Столична община за предприемане на действия във връзка с ограничаване и ликвидиране на заболяването "заразен нодуларен дерматит" по едрите преживни животни

Заповед на кмета на Столична община за назначаване на постоянно действаща Общинска епизоотична комисия
​​​​​

Информационни материали по кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“

 

 

ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"

 

ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯЯ"