Назад

Детска градина ДГ № 124 „Бърборино“, район "Красно село" (латино танци, английски език, йога, народни танци, подвижни игри с топка, плуване)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности на ДГ № 124  „Бърборино“, район "Красно село"


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 124  „Бърборино“, район "Красно село", за:

- латино танци;

- английски език;

- йога;

- народни танци;

- подвижни игри с топка;

- плуване.