Обратно Детска градина № 90 "Веса Паспалеева", район "Надежда" (английски език)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 90 "Веса Паспалеева", район "Надежда", за: английски език.